Os ydych yn gweithio ym meysydd cerddoriaeth, llenyddiaeth, y cyfryngau, y celfyddydau gweledol, dylunio neu gelfyddydau perfformio a’ch bod yn rhannu ein dyheadau ac am ymuno â’r mudiad, llenwch y ffurflen isod.
 
If you work in the field of music, literature, media, visual arts, design, performing arts, etc. and share our aspirations and would like to join the movement, fill the form below.
* blychau angenrheidiol | indicates required

► Bydd AWokEN yn defnyddio'r wybodaeth a roddwyd gennych uchod er mwyn cyfathrebu â chi dros e-bost. Ticiwch y blwch isod i roi'r hawl i ni wneud hynny: ► AWokEN will use the information you provide above to communicate with you via e-mail. Please tick the box below to give consent to this:

Email Marketing Powered by Mailchimp